مجله ترویجی آبزیان دریای خزر

Journal of Aquatic Caspian Sea

مجله ترویجی آبزیان دریای خزر که توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ایران با هدف اطلاع‌رسانی و نشر دانش روز علوم دریایی در زمینه فعالیت های پژوهشی شیلاتی و چاپ مقاله‌های ترویجی؛ آموزشی؛ مروری؛ پژوهشی و تحلیلی در زمینه‌های علوم مربوط به دریای خزر و حوضه آبریز آن، اکوسیستم های آبی ایران منتشر می‌شود و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تنها مجله ترویجی علوم شیلاتی دریای خزر در میان کلیه‌ی مجلات ترویجی و علمی-پژوهشی حوزه‌ی علوم زیستی می باشد؛

این دو فصلنامه با مجوز شماره 77590 وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از تابستان 95 فعالیت خود را بصورت غیر برخط و فصلنامه در زمینه زیست شناسی(تخصصی) آغاز نموده است و مقالات آن با حفظ حقوق معنوی نویسندگان قابل استفاده محققین میباشد.

 

با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از تابستان 97 این نشریه به دوفصلنامه تغییر وضعیت داد.

در راستای توسعه خدمات الکترونیک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، پایگاه الکترونیک مجله ترویجی مسایل زیستی و غیرزیستی دریای خزر و حوضه آبریز آن راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی این پایگاه تسریع اطلاع‌رسانی یافته های تحقیقاتی قابل ترویج ، سهولت ارسال و تسریع داوری مقالات ترویجی بوده است .

از کلیه اساتید دانشگاه؛ پژوهشگران؛ دانشمندان و دانشجویان رشته‌های علوم دریایی و شیلات دعوت می‌کند تا مقاله‌های ارزشمند خود را برای انتشار در این مجله ارسال فرمایند.

 

همکاران این دوره نشریه

داوران این دوره نشریه

روی جلد مجله

پشت جلد مجله

شماره جاری: دوره 5، بهار و تابستان 1399، بهار و تابستان 1399 

1. روشهای القاء پلی پلوئیدی وکاربردآن درآزاد ماهیان

صفحه 1-11

رقیه محمودی؛ سید حسین مرادیان؛ اسماعیل کاظمی